Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

● Imię i nazwisko Klienta.

● Numer telefonu Klienta.

● Adres e-mail Klienta.

● Informacje zawarte w wiadomościach e-mail lub zapytaniach kierowanych przez Klienta.

● Numer rachunku bankowego Klienta.

● Koszty towarów i usług oraz dane związane z płatnościami.

● Wymiana informacji pomiędzy klientem a Eesti Höövelliist OÜ.

● Adres IP klienta.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane są dane osobowe Klienta, o których mowa w Warunkach Prywatności wyłącznie świadczenie Usługi, umożliwiające świadczenie Usługi, Umowy w celu przygotowania i umożliwienia korzystania z Serwisu.

● Dane osobowe służą do zarządzania zamówieniami klientów i towarami do dostawy.

● Dane historii zakupów służą do przeglądu zakupionych towarów i usług w celu przygotowania, analizy preferencji klientów i m.in. sporów konsumenckich dla celów uchwały.

● Numer rachunku bankowego służy do zwrotu płatności klientowi.

● Dane osobowe takie jak adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko klienta przetwarzane są w celu w celu rozwiązywania problemów związanych z dostawą towarów i usług.

● Do przesyłania faktur wykorzystywany jest także adres e-mail oraz numer telefonu aby powiadomić o towarze, który dotarł do paczkomatu.

● Przetwarzany jest adres IP lub inne identyfikatory sieciowe użytkownika sklepu internetowego o świadczenie sklepu internetowego jako usługi społeczeństwa informacyjnego oraz prowadzenie statystyk korzystania z Internetu do zrobienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

● Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z Klientem (zarządzanie zamówieniami klientów, dostawą, towarami i płatnościami powrót).

● Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np księgowość).

● Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

● Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą Klienta: w celach marketingu bezpośredniego.

Udostępnianie danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych Klienta podmiotom trzecim za wyjątkiem poniższych sprawy:

● Przekazywanie danych osobowych podwykonawcom w związku ze świadczeniem usług lub partnerom współpracującym, jeżeli przekazanie danych umożliwia realizację usługi wykonanie.

● Ze względu na prawny obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Klienta danych osobowych (przede wszystkim w celach przewidzianych przepisami prawa, np. ze względu na z postanowienia sądu lub w celu zapobiegania przestępstwom, ochrony życia i zdrowia Klienta).

● Aby zapewnić wydajność usługi.

● Uzależnione od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub części lub przedsiębiorstwa reorganizacja. W takim przypadku podejmiemy wszelkie niezbędne środki, w celu zapewnienia ciągłej ochrony danych osobowych Klienta.

● W celu udoskonalenia i rozwoju świadczonej Usługi. Osoby trzecie uznaje się, że strony zapewniają przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu jako upoważnieni przetwarzający dane osobowe.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

● Wszelkie dane osobowe zebrane na temat Klienta przechowywane są na zlokalizowanych serwerach w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

● Dane osobowe dotyczące klienta, które Eesti Höövelliist OÜ wykorzystuje w ramach usługi w celu świadczenia i realizacji zamówień przechowywane są przez okres do 10 lat od od momentu otrzymania odpowiednich danych osobowych do dyspozycji Eesti Höövelliist OÜ lub do aż do chwili wszelkich roszczeń, jakie mogą być zgłaszane w związku z jego danymi osobowymi lub w związku z nimi, są nieaktualne. Podstawowe dokumenty księgowe przechowywane przez okres 7 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości.

● Dostęp do danych osobowych Klienta mają wyłącznie nasi pracownicy i organy zarządzające członków, którzy mają prawo wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia Usługi oraz Jeśli chodzi o zarządzanie stroną internetową.

● Możemy mieć dodatkowe obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów zachować pewne dane osobowe.

Skasowanie

Aby usunąć dane osobowe, należy skontaktować się z obsługą klienta drogą e-mailową. Żądanie usunięcia zostanie udzielone nie później niż w ciągu miesiąca i określone okres usuwania danych. W odpowiedzi na zapytanie wskazane są także te dane osobowe, które nie są usuwane oraz na jakiej podstawie prawnej i z jakiego powodu.

Komunikaty marketingu bezpośredniego

Adres e-mail i numer telefonu służą do wysyłania wiadomości marketingu bezpośredniego, kiedy

Klient wyraził odpowiednią zgodę. Jeśli klient nie chce otrzymywać wiadomości marketingu bezpośredniego, wówczas

musisz wybrać odpowiedni odnośnik w stopce wiadomości e-mail lub skontaktować się z obsługą klienta.

Rozwiązywanie argumentów

Spory związane z przetwarzaniem danych osobowych rozwiązywane są poprzez obsługę klienta

sales@ehlprofiles.com

Organem nadzorczym jest Estoński Inspektorat Ochrony Danych